NYTTIG INFORMASJON

Filmer

Linker

DIN UTVEI

Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Krisesenterlova

Lov om kommunale krisesentertilbod
Barne- og familiedepartementet

Dixi

Ressurssenter mot voldtekt

Nok.

Hjelpetilbud til personer utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende

ALTERNATIV TIL VOLD

Behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner.

JURK

gratis juridisk rådgivning for kvinner

ROSA

bistand til personer utsatt for menneskehandel

UNGDOM OG OVERGREP

informasjonskanal for ungdom med informasjon om rettigheter, muligheter og plikter.

SNAKK MED BARN

Snakkemedbarn.no skal hjelpe deg å ta viktige samtaler med barn du er bekymret for

JEG VET

alderstilpasset opplæring om vold, overgrep og mobbing i barnehager og skoler

RVTS

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

VOlinjen

En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

NKVTS

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Informasjonsmateriell

Kva gjer eg ved mistanke om vold
i nære relasjonar?

Ekte kjærlighet er fri for vold

Alle barn er alles ansvar

Vold mot eldre

Vold mot personer med nedsatt funksjonsevne

Jubileumsmagasin

Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Informasjonsbrosjyre

KLIKK HER

for flerspråklige brosjyrer på arabisk, kurdisk og somalisk.